All Podcasts Tagged:

Entrepreneurship

Below shows all the episodes in this category

All Episodes

New
November 4, 2021

Mats Hederos, AMF Fastigheter (SWE)

I det här avsnittet träffar vi Mats Hederos, VD på AMF Fastigheter. Vi fokuserar vi på stadsutveckling, hur man kommer att jobba på kontor i framtiden och hur handeln kommer att se ut.

New
October 14, 2021

Hans Wallenstam, Wallenstam (SWE)

I det här avsnittet träffar vi Hans Wallenstam! Lyssna på hans tankar kring framtidens städer, trender i bostads- och kontorsmarknaden, svenskt entreprenörskap samt beslutet att släppa en bok.